Audit management

Indien twijfels bestaan over de kwaliteit van de administratieve organisatie inclusief de daarin verankerde maatregelen van interne controle of de kwaliteit van de informatievoorziening in zijn algemeen, dan kan Box Accountants een zogenaamde operational/management audit uitvoeren. Dit bijzondere accountantsonderzoek is dan niet alleen gericht op bovengenoemde aspecten, maar op het gehele complex van interne (controle)maatregelen die zeker moeten stellen dat de strategische doelstellingen van de onderneming kunnen worden bereikt.

In het onderzoek wordt rekening gehouden met een verantwoord niveau van effectiviteit en efficiency en het beheersen van interne en externe bedrijfsprocessen en bijbehorende ondernemingsrisico's. Het onderzoek is derhalve niet alleen gericht op administratieve, maar ook op logistieke, commerciële, bestuurlijke en productieprocessen binnen de onderneming, waardoor een interne sterkte/zwakteanalyse van de onderneming wordt opgesteld.