Controle

De controleaanpak van Box Accountants, gericht op het afgeven van een accountantsverklaring ten aanzien van de getrouwheid van een financiële verantwoording van een onderneming, kan worden aangeduid als een op risico's- en bedrijfsgerichte benadering, waarbij tevens toegevoegde waarde geleverd dient te worden aan de cliënt. Aan de planning van de controle wordt ruime aandacht besteed teneinde de effectiviteit en efficiency in goed overleg met de cliënt te kunnen waarborgen. De evaluatie van de administratieve organisatie en interne maatregelen van controle leidt tot constructieve aanbevelingen samengevat in een managementletter.

Op deze wijze kunnen wij de ondernemer met raad en daad terzijde staan en kunnen wij, tevens gebaseerd op onze ervaringen in alle branches van het bedrijfsleven, de ondernemer voorzien van praktische adviezen, naast het ondertekenen van de desbetreffende accountantsverklaring. Onze accountant is derhalve ook uw bedrijfsadviseur.