Due diligence

Een due diligence, ook wel genaamd boekenonderzoek, wordt veelal uitgevoerd door de potentiële koper van een onderneming in het kader van een overnameproces bij de over te nemen onderneming. Ook gebeurt het steeds vaker dat in het kader van het verkoopklaar maken van een onderneming een due diligence door de verkoper wordt uitgevoerd teneinde de zwakke en sterke punten van de onderneming tijdig te signaleren, waardoor deze kunnen worden verbeterd voordat daadwerkelijk het verkoop proces van start gaat. Een due diligence is meer dan alleen het beoordelen van de financiële positie van een onderneming.

Box Accountants beschouwt een dergelijk onderzoek als een risico- en bedrijfsgerichte aanpak waarbij tevens aspecten als prognoses, synergiemogelijkheden, kwaliteit van de administratieve organisatie en maatregelen van interne controle, het management, treasury, milieu, pensioenen en het in kaart brengen van de omvang van verborgen verplichtingen en/of stille reserves een belangrijke plaats innemen. In een meestal korte periode wordt de onderneming kwalitatief en kwantitatief doorgelicht, hetgeen wordt samengevat in een rapportage. Creativiteit en ondernemersgeest staan voor onze medewerkers hierbij centraal.