Samenstellen jaarrekening

Voor ondernemingen in het MKB kan Box Accountants op effectieve en efficiënte wijze een jaarrekening samenstellen gebaseerd op de door de administratie van de onderneming aangeleverde gegevens. In overleg met de cliënt worden de werkzaamheden gepland en wordt afgesproken op welk tijdstip de jaarrekening in concept met de ondernemer wordt doorgesproken.

Box Accountants hecht veel waarde aan een uitgebreide rapportage en toelichting omtrent de financiële positie en ontwikkelingen van uw onderneming, waardoor u als ondernemer gebaseerd op een gedegen analyse tijdig actie kan ondernemen. In onze filosofie kan de opgestelde jaarrekening voor de MKB-ondernemer meer betekenen dan alleen maar een verantwoordingsstuk over het verleden, het is een instrument om de juiste acties in de toekomst te ondernemen.