Salarisadministratie

Box Accountants beschikt over uitgebreide faciliteiten voor het voeren van salarisadministraties voor cliënten. Zo is Box Accountants uitermate geschikt voor cliënten die de gehele salarisadministratie uit handen wensen te geven, omdat men de expertise zelf niet in huis heeft.

De serviceverlening beperkt zich niet tot uitsluitend het verwerken van de salarissen, maar heeft met name ook betrekking op alle voorkomende werkzaamheden, begeleiding en advisering van zaken die rondom een salarisadministratie voorkomen. Denkt u daarbij aan zaken zoals: arbeidsvoorwaarden, regelen van verzekeringen ziekteverzuim of WAO-hiaat, bedrijfspensioenregelingen, toepassing CAO's, contacten met belastingdienst en/of uitvoeringsinstelling sociale verzekeringen en dergelijke.

Ook als u extra aandacht en controle op uw salarisverwerking op prijs stelt, is deze serviceverlening voor u een aangewezen mogelijkheid. Ervaren salarisadministrateurs kunnen u op een breed gebied van dienst zijn. Daarbij is er tevens ondersteuning op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen en arbeidsvoorwaarden.