Financiële planning

Persoonlijke financiële omstandigheden en wensen zijn zeer divers. Dit vereist maatwerk. Samen met u kijken wij graag naar de mogelijkheden om invulling te geven aan uw wensen op financieel terrein. Ook de financiële consequenties bij onvoorziene gebeurtenissen, zoals arbeidsongeschiktheid en overlijden, verdienen daarbij aandacht.

Samen met u kunnen wij diverse toekomstige scenario's voor u doorrekenen. U ontvangt een uitgebreid rapport met daarin de ontwikkeling van uw inkomens- en vermogenspositie in de tijd. Latere wijzigingen of onvoorziene gebeurtenissen kunnen in de rapportage worden doorgevoerd. Financiële planning is immers geen momentopname, maar een continu proces welke parallel loopt aan de ontwikkelingen welke u als mens doorloopt.

Afhankelijk van uw wensen kan Box Accountants de verschuldigde successierechten bij diverse testamentvormen voor u doorrekenen. Vervolgens gaat Box Accountants samen met de notaris op zoek naar het voor u fiscaal meest optimale testament.

Denkt u ook aan schenkingen tijdens leven en eventuele (aanpassing van) huwelijksvoorwaarden. Immers ook deze kunnen eveneens tot grote besparing van successierechten leiden.

Bent u ondernemer, directeur/aandeelhouder of particulier, dan kunnen wij als accountants- en belastingadvieskantoor voor een deskundige en integrale oplossing zorgen en aan het financieel plan een fiscaal optimale invulling geven. Zo zijn de fiscale consequenties voor uw beleggingen inmiddels aanzienlijk gewijzigd en liggen er ingrijpende wijzigingen in het erf- en successierecht in het verschiet.

Onze onafhankelijkheid zorgt voor een volstrekt neutraal advies. Samen met u kan Box Accountants bijvoorbeeld zoeken naar de voor u meest gunstige verzekeringen, beleggingen en financieringen. Onze vermogensadviseur kan u wijzen op de vele mogelijkheden, die de gewijzigde fiscale wetgeving biedt. Een goed financieel plan kan u en uw gezin vertrouwen en daarmee gemoedsrust geven. Wij zijn u daarbij graag behulpzaam.