Testamenten

Weet u op dit moment wat er in uw testament staat? En voldoet hetgeen toen vastgelegd is nog aan uw huidige wensen? En geldt dit ook voor uw huwelijkse voorwaarden? In de praktijk blijkt met enige regelmaat dat zelfs vermogende particulieren dat niet precies weten terwijl het belang zo groot is. Niet alleen voor u maar ook voor uw nabestaanden die u goed verzorgt achter wil laten. Bepalingen in de huwelijkse voorwaarden omtrent overgespaarde inkomsten of een verrekenbeding worden vaak vergeten ondanks hun grote financiële en fiscale gevolgen bij echtscheiding en overlijden. En testamenten worden meestal bij het opstellen fiscaal niet voldoende doorgerekend zodat de hoogte van de aanslag successierechten bij het eerste overlijden veelal onbekend is en voor veel financieel leed kan zorgen bij de nabestaanden. Ook bestaat vaak geen enkel inzicht in de fiscale gevolgen bij het tweede overlijden.

Wij adviseren u daarom uw testament tenminste eens in de 5 jaar fiscaal te laten toetsen en bij te stellen aan de hand van uw (gewijzigde) wensen. Laat dat doen door echte specialisten door middel van een quick scan of een uitgebreider advies. U bent van harte welkom voor een geheel vrijblijvend gesprek.