Inkomstenbelasting

Veel Nederlanders - en ook buiten Nederland wonende mensen die binnenlands inkomen hebben - worden jaarlijks geconfronteerd met de inkomstenbelasting. Bij het indienen van de aangifte blijkt nogal eens dat een betere planning had kunnen leiden tot een lagere belasting. Op dat moment is het echter veelal te laat. De inkomstenbelasting is sinds 1 januari 2001 drastisch gewijzigd. De alom bekende belastingherziening (Wet op de inkomstenbelasting 2001) is op 1 januari 2001 in werking getreden. Of sprake is van de beweerde vereenvoudiging zal nog moeten blijken. Vooralsnog betwijfelen velen dat.

De belastingadviseurs van Box Accountants kennen de bestaande en de nieuwe wet door en door. Niet voor niets luidt onze naam Box Accountants & Belastingadviseurs. Het boxenstelsel, de eigen woning, winst uit onderneming, een auto van de zaak, van toepassing zijnde aftrekposten, aanmerkelijk belang of vermogensrendementsheffing: wij vinden voor u de beste oplossingen.