Omzetbelasting

Wij hebben allemaal nagenoeg dagelijks met omzetbelasting te maken. Deze belasting op de toegevoegde waarde (BTW) is bedoeld als een belasting op consumptieve bestedingen. Daardoor is het systeem van de omzetbelasting doordrenkt met afdrachten, terugbetalingen en specifieke vrijstellingen. De omzetbelasting speelt ook een rol bij invoer en uitvoer van goederen en diensten, de zogenaamde intracommunautaire transacties. De wettelijke bepalingen stellen op velerlei gebied stringente eisen, zoals de eisen die aan de opmaak van facturen worden gesteld.

De ingewikkelde regelingen in de omzetbelasting inzake de levering of verhuur van onroerende zaken hebben bij onjuiste toepassing veelal grote financiële gevolgen, soms zelfs met terugwerkende kracht. De accountants van Box Accountants bewijzen hun toegevoegde waarde keer op keer. Ook bij het terugvragen van buitenlandse omzetbelasting.