Vennootschapsbelasting

Ondernemingen in Nederland die door rechtspersonen zoals een NV of BV worden gedreven, vallen voor belastingheffing over de behaalde winst onder de vennootschapsbelasting. Fiscale winstbepaling kan in Nederland sterk afwijken van commerciële winstbepaling.

De vennootschapsbelasting kent complexe regelingen zoals de beperking van de renteaftrek in bepaalde situaties, de deelnemingsvrijstelling, de bedrijfsfusie, de fiscale eenheid en de fiscale beleggingsinstelling. Het vinden van de juiste weg in dit labyrint is een kunst die de belastingadviseurs van Box Accountants in alle opzichten verstaan. Adequate kennis van de met rechtsvormen samenhangende problematiek uit het vennootschapsrecht en aangrenzende vakgebieden is bij de belastingadviseurs van Box Accountants volop aanwezig.