Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd raakt of niet meer juist is. Box Accountants & Belastingadviseurs BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie op deze site of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en beheerd en waarover Box Accountants & Belastingadviseurs BV geen enkele controle heeft. Ook andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit Boxaccountants.nl zijn door Box Accountants & Belastingadviseurs BV niet gecontroleerd of goedgekeurd. Box Accountants & Belastingadviseurs BV draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie op die websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites van derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend Box Accountants & Belastingadviseurs toe of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder dat voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Box Accountants & Belastingadviseurs BV.