Over BOX accountants

Kantoorfilosofie

In het jaar 2002 is ons bedrijf begonnen als driemanschap. Inmiddels is ons kantoor Box Accountants & Belastingadviseurs BV (Box Accountants) uitgegroeid tot een begrip in de accountancy branche waar onze medewerkers dagelijks de belangen van hun cliënten behartigen. Behalve op het brede terrein van belastingadvisering en accountancy, adviseren en ondersteunen wij bedrijven en organisaties ook op bedrijfseconomisch gebied.

De persoonlijke relatie met de cliënt is voor ons essentieel. Box Accountants creëert samen met de cliënt zekerheid, waarbij de wensen en behoeften van de cliënt het uitgangspunt vormen. Onze doelstelling is: een gezonde groei van onze organisatie door middel van gezonde groei van onze cliënten. Dat betekent voor ons zelfstandigheid en uitbreiding van specialismen.

Box Accountants houdt van duidelijkheid. Heldere prijsafspraken en één vast aanspreekpunt voor de cliënt. Tevredenheid van cliënten en medewerkers wordt gestimuleerd door een open communicatiestructuur en korte communicatielijnen.

Relatiebeheer

Relatiebeheer bij Box Accountants houdt in dat de accountants van Box Accountants de sleutel zijn in de relatie tussen de klant en de organisatie.

Extern is het de taak van de accountant om opdrachtgevers een helder en duidelijk beeld te geven van de diensten die Box Accountants aanbiedt en tegen welke prijs. Vanuit de kantoorfilosofie opteert hij voor cliënten die passen in de bedrijfscultuur van Box Accountants. Hij maakt cliënten duidelijk dat Box Accountants zorgt voor toegevoegde waarde binnen de bedrijfsvoering door oplossingen te creëren, toegespitst op de verwachtingen en eisen van de cliënt.

Intern formeert de accountant het 'juiste team' dat past bij de desbetreffende opdracht en bewaakt hij de voortgang van de werkzaamheden. Hij is het aanspreekpunt binnen de organisatie en voor de cliënt. In een open sfeer communiceert hij zowel in- als extern over de resultaten en zorgt hij voor goede en heldere prijsafspraken.

Kortom een accountant bij Box Accountants is:

  • taakverdeler
  • eindverantwoordelijke, zowel voor de inhoud van de werkzaamheden als voor de resultaten
  • intermediair