Financiële sturing

De inzet van onze kennis en ervaring op dit terrein biedt u meer inzicht in de financiële situatie van uw onderneming, geeft u mogelijkheden tot sturing en helpt u bij het vergaren van uw managementinformatie.

Om zeer uiteenlopende redenen kan een ondernemer behoefte hebben aan een analyse van zijn financiële situatie. Deze analyse kan over slechts een enkel bedrijfsonderdeel of activiteit gaan of betrekking hebben op de gehele onderneming. Er kan sprake zijn van een waardebepaling voor de aankoop of verkoop van de onderneming, maar een analyse kan ook voortvloeien uit de behoefte om de resultaten van één enkel project inzichtelijk te maken. Een begroting voor de onderneming opstellen analyseert de onderneming nog verder en raakt alle facetten van de strategie van de onderneming.

Bij het uitvoeren van een analyse kan het voorkomen dat de benodigde informatie niet uit uw bestaande informatiesystemen te halen is. In dat geval kan Box Accountants u adviseren hoe deze systemen aan te passen. Daarna wordt ons ook vaak gevraagd deze aanpassingen te realiseren en te implementeren. Dat is voor de ondernemer gemakkelijk en het geschiedt voor de onderneming snel en effectief.

Box Accountants kan al deze diverse vormen van financiële analyses voor u uitvoeren. Wij zullen u ook adviseren welke mogelijkheden tot sturing van uw onderneming u heeft met deze analyse. Uiteindelijk maakt u daarin zelf uw keuze. Onze werkzaamheden besparen u tijd en onze adviezen geven u weer nieuwe ideeën.