Kwaliteitsmanagement

De inzet van onze kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitsmanagement biedt u een grondige analyse van uw bedrijfsprocessen, adviezen ter verbetering, en borging volgens normen en methoden.

De markt waarop u opereert is erg turbulent. Wat vandaag geldt, is morgen anders. Om als organisatie bestaansrecht te behouden, moet u hierop tijdig inspelen. Blijven veranderen en verbeteren is hierbij het sleutelbegrip. Wij kunnen als buitenstaander op elk gewenst moment een objectieve analyse maken van uw organisatie en daarbij punten ter verbetering voorstellen.

Het doorvoeren van verbeteringen zal vaak vanuit het oogpunt van rendementsverbetering geschieden. Box Accountants kan voor u de financiële gevolgen van door te voeren verbeteringen in beeld brengen, zodat vooraf inzichtelijk is of gewenste verbeteringen ook tot het gewenste financiële resultaat leiden.

De maatschappelijke omgeving van een organisatie kan ook uw organisatie bepaalde normen en wettelijke verplichtingen opleggen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld NEN 9001, ISO 9001 en 9002, VCA maar ook arbowetgeving en Europese richtlijnen. Zorgdragen voor het voldoen aan deze verplichtingen is vaak een tijdrovend gebeuren en vereist de nodige kennis. Wij hebben die kennis en maken het u gemakkelijk om deze normen snel en effectief te implementeren.