Aanpak

Fusies en overnames lijken welhaast aan de orde van de dag. Bij een fusie tussen bedrijven of een overname van een bedrijf komen vele financiële en juridische aspecten aan bod. Te denken valt niet alleen aan de meest geëigende juridische structuur van de fusie of overname, fiscale en arbeidsrechtelijke kwesties en financiering van de transactie, maar ook aan de verhouding van de fusie of overname met de persoonlijke doelstellingen van de betrokkenen. Goed en deskundig advies is bij dergelijke ingrijpende zaken van essentieel belang.

Box Accountants & Belastingadviseurs hebben op het terrein van corporate finance ervaring in het begeleiden van het fusie- of overnameproces. Wij spelen tijdig en adequaat in op de behoeften van de cliënt die wij terzijde staan.