Contracten

Inzicht in onder meer de contracten met derden, verplichtingen jegens werknemers, pensioentoezeggingen, verstrekte zekerheidsrechten, aansprakelijkheids- en milieukwesties en lopende gerechtelijke procedures is van doorslaggevend belang. Het is de taak van Box Accountants, eventueel in samenwerking met de ingeschakelde jurist, om dit in kaart te brengen. Belangrijk is ook dat de spelregels van fusies en overnames steeds harder en zakelijker worden, ook ingeval van overname van een familiebedrijf. Wie dan als professionele marktpartij rechten wil verwerven dient deze overeen te komen en zorgvuldig vast te leggen. De plaats daarvoor is het overnamecontract.

In het overname-contract dienen derhalve duidelijke garanties en bepalingen te worden opgenomen die afdoende bescherming bieden. Uit de praktijk blijkt dat vooral de laatste tijd een groot deel van het overname contract wordt besteed aan de beschrijving van garanties die verkoper aan koper geeft terzake tal van aspecten van de onderneming. Nauwkeurige en deskundige formulering van het overname-contract is een vereiste. Goede ondersteuning is dan ook geen overbodige luxe en dient tijdig te worden ingeroepen.