Due diligence

Bij een overname van een onderneming speelt risicobeheersing in toenemende mate een belangrijke rol. Daarom wordt bij een overname steeds vaker een due diligence onderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek is gericht op vele onderdelen van de processen van de over te nemen onderneming. Veelal wordt daarbij gedacht aan financiële, fiscale en juridische aspecten, doch er zijn diverse andere gebieden waarop het onderzoek mede betrekking kan hebben. Te denken is bijvoorbeeld aan technische aspecten, commerciële en sociale aspecten, milieuaspecten en keuzes omtrent de vestigingsplaats.

Het uitvoeren van een due diligence onderzoek vergt een grote kennis, scherpzinnigheid en betrokkenheid van de betrokken adviseurs. Box Accountants is in samenwerking met de cliënt regelmatig betrokken bij due diligence onderzoeken en heeft veel expertise op dat gebied.