Fiscale aspecten

Het is van groot belang om reeds in een vroegtijdig stadium bij de fusie of overname aandacht te besteden aan de fiscale aspecten. Bij de bepaling van de fiscale structuur waarin de fusie of overname dient plaats te vinden moet niet alleen rekening gehouden worden met de reeds bestaande fiscale structuren maar ook met de fiscale mogelijkheden ter besparing van belastingen.

Keuze van de juiste fiscale structuur waarin de fusie of overname dient plaats te vinden is van essentieel belang. Daarnaast worden door fusie of overname vaak "fiscale claims" overgenomen, soms gebeurt dat onbewust. Het vooraf onderzoeken of, en zo ja, hoe groot deze claims zullen zijn, zal onder meer blijken uit een gedegen uitgevoerd due diligence onderzoek.