Juridische aspecten

Het due diligence onderzoek vindt vaak plaats onder tijdsdruk en veelal zijn economische overwegingen de grondslag voor de voorgenomen overname. Maar ook een volledige juridische analyse is onontbeerlijk zodat ongewenste verrassingen worden voorkomen. De taak van de accountant eventueel in samenwerking met de ingeschakelde jurist beslaat de bestudering van alle juridische aspecten van de onderneming en natuurlijk de advisering daaromtrent. Dit vergt specialistische juridische kennis. Het is niet uitgesloten dat voorkomende juridische aspecten zich zelfs strekken tot over onze landsgrenzen. Onder meer moet u denken aan de bestudering van de openbaar gemaakte stukken gedeponeerd bij het Handelsregister, het Kadaster en eventuele registers met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten.

Met die recherche kan in een vroeg stadium worden gestart zonder dat verkoper daar weet van heeft en kan zeer verhelderend werken. Bij een voorgenomen fusie of overname moet echter ook de werking van onze Mededingingswetgeving niet worden onderschat, bedoeld tegen misbruik van concurrentiebeperkend gedrag. Box Accountants beschikt over de expertise die noodzakelijk is en kan in een vroeg stadium op tal van vraagstukken de ondersteuning bieden in het kader van een due diligence onderzoek.