Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst is een zeer belangrijk document voor zowel de werkgever als de werknemer, daar de rechten en plichten van beide partijen erin zijn vastgelegd. Arbeidsovereenkomsten zijn niet langer standaard, maar dienen toegesneden te worden op de individuele eisen en wensen van de betreffende werknemer, uiteraard in goed overleg met u als werkgever. Niet alleen aan het begin van de dienstbetrekking is de arbeidsovereenkomst van belang, ook is regelmatige toetsing van de arbeidsovereenkomst aan de wettelijke ontwikkelingen onontbeerlijk. De wet Flexibiliteit en Zekerheid bijvoorbeeld, wijzigt de opzegtermijnen van veel werknemers, zonder dat de werkgevers en werknemers dat beseffen. Ook de bewoordingen van bijvoorbeeld het concurrentiebeding moeten zodanig opgesteld worden dat een rechter ze niet buiten toepassing verklaart en u met lege handen staat. Gedurende het dienstverband met de werknemer kan het voorkomen dat beide partijen behoefte hebben de arbeidsovereenkomst aan te passen, bijvoorbeeld door het toekennen van bepaalde onkostenvergoedingen, PC-privé project, of het ter beschikking stellen van een auto van de zaak. Natuurlijk wilt u als werkgever vooraf weten welke gevolgen het een en ander voor u heeft en zal ook de werknemer graag vooraf weten wat de aanpassingen voor hem of haar gaan betekenen. Box Accountants kan u hierbij behulpzaam zijn. In alle gevallen geldt dat maatwerk het sleutelwoord is.

Mocht het toch fout gaan in de relatie tussen werknemer en werkgever dan kunnen wij de ontslagaanvraag voor de werknemer voor u verzorgen. Ook een ontbindingsverzoek van de arbeidsovereenkomst behoort tot de mogelijkheden alsmede begeleiding bij de vaststelling van een afvloeiingsregeling. Natuurlijk zijn wij op de hoogte van alle recente ontwikkelingen op dit gebied, zodat u met de meest uiteenlopende vragen bij ons terecht kunt.