Vergoeding

Werkgevers kunnen aan hun werknemers onder voorwaarden onbelaste vergoedingen verstrekken voor de kosten die zij maken ten behoeve van de uitoefening van hun dienstbetrekking. Sinds 1 januari 2001 is deze mogelijkheid extra van belang, aangezien werknemers geen mogelijkheid meer hebben om hun kosten in de inkomstenbelasting in aftrek te brengen. Een vergoeding van de werkgever is nog de enige mogelijkheid om compensatie te krijgen voor hun kosten.

Kosten kunnen op basis van declaratie met nota's en rekeningen vergoed worden. Ook kan men kiezen voor het verstrekken van een vaste kostenvergoeding, waaruit de werknemer zijn kosten dient te bestrijden. Echter hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. De loonbelastingwetgeving geeft aan dat vaste kostenvergoedingen naar aard en veronderstelde omvang dienen te worden gespecificeerd. Ook kan de belastingdienst een kostenonderzoek opleggen.

Box Accountants kan u van dienst zijn bij het onderbouwen van vaste kostenvergoedingen, alsmede u informatie verstrekken omtrent alle mogelijke vergoedingen die binnen de fiscale en sociale verzekeringsrechtelijke wetgeving mogelijk zijn. Denkt u daarbij bijvoorbeeld ook aan PC-privé-regelingen, reiskosten woon-werkverkeer, kinderopvang, maaltijdvergoedingen, aandelen-optierechten, telefoonkostenvergoeding, bedrijfsspaarregelingen enzovoorts.

Wilt u meer informatie, stuurt u ons dan een e-mailbericht, waarna wij contact met u zullen opnemen.